top of page

Karnataka State Referee Association

MS Krishnamurthy.png

M.S. Krishnamurthy

CHAIRMAN

inayath ulla khan.png

Inayath Ulla Khan

VICE CHAIRMAN

andrew.png

D. Andrew Shekar

HEAD OF REFEREES

COMMITEE MEMBERS

ksfa-logo.jpg

G. Murthy

ksfa-logo.jpg

T. Elangovan

ksfa-logo.jpg

V. Vijaykumar

ksfa-logo.jpg

B.K. Gopal

ksfa-logo.jpg

Balasubramanya

ksfa-logo.jpg

C. Leo

FIFA REFEREES

RACHAPPA B.M.

G. NATARAJAN

S. BANERJEE

SYED IQBAL AHMED

INAYATH ULLA KHAN

S. M. BALU

FIFA ASSISTANT REFEREES

MUSTAQ PASHA

BHARAT MANI

TONY J.

AIFF INSTRUCTORS

S. BANNERJEE

K.V. GOPAL

G. NATARAJAN

DR. S.A. RAHMAN

SYED IQBAL AHMED

M.R. RANGANATH

M.S. KRISHNA MURTHY

S.M SYED SIRAJ AHMED

INAYATHULLA KHAN

S.M. BALU

MUSTAQ PASHA

G. MURTHY

T. ELANGOVAN

B.K. GOPAL

V. VIJAYKUMAR

D. ANDREW SHEKHAR

C. LEO

B. BALASUBRAMANIAM

NATIONAL REFEREES

K.V. GOPAL

B. DEVARAJAN

Dr. S.A. RAHMAN

M.S. KRISHNAMURTHY

M.R. RANGANATH

GURUSWAMY

ANTHONY JOSEPH

UDAY KUMAR

S.P. VIJAY KUMAR

P.Y. ANTHONY

RAM SINGH

N. MOHAN

SENTHIL VEL

T. ELANGOVAN

V. VIJAYKUMAR

IRFANULLA KHAN

D. ANDEW SHEKHAR

R. SHANKAR

G. SURESH KUMAR

G. MICHAEL

G. MURTHY

P.K. ABILAN

C. LEO

C. ASHOK

MARIA JOSEPH

MOHAN R.

KHAMRUDDIN K. M.

A. CHOLAN

SUGANDAR M.

C. SUMAN KUMAR

MRITHUNJAYA A.

VINAY S.

VIGNESH S.D.

SHIVAKUMAR K.

B.K. GOPAL

bottom of page